Transnational Photo Exhibition

Utolsó periódusát kezdte meg a REFREsh projekt

A kulturális örökség revitalizációját megcélzó CE1013 REFREsh nevű nemzetközi pályázat 2017. júliusában indult, három év időtartamra, így megkezdte utolsó periódusát.

Az öt országból összesen tíz partner részvételével futó projekt utolsó szakaszában a projekt helyszínein felújított épületek kerülnek a középpontba. Ezen kreatív helyszíneken a következő hónapok során mind az öt országban fotókiállításra, kreatív ipari kiállításra, valamint filmvetítésekre kerül sor – mindezek a kreatív ipar népszerűsítésének érdekében.

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.

Juhász Balázs kiállítása

Komló ipari örökségét a bányászat fejezi ki leginkább, Komló a létét a várossá válását a több mint 100 éven át tartó bányászati tevékenységnek köszönheti.

Sajnos a rendszerváltást követően a bányák bezártak, és ennek emlékeit ma már nem igazán lehet fellelni, a tárnákat, aknákat véglegesen berobbantották, a néhány emlékművön kívül semmi nem utal a bányászati múltra, ez inkább az emberek emlékezetében él. A megye ipari öröksége azonban ennél sokkal szerteágazóbb.

Nemrég ezeknek a „kincseknek” a megörökítését a megyei vezetés egy kiemelkedő képességű fotográfusra – Juhász Balázsra bízta. Ebből született a Kincses Baranya fotóalbum, számos bemutató és kiállítás, amely kiválóan megörökíti az épített és természeti örökségen kívül a régi mesterségeket, ipari örökséget.

Ezekből választottunk 6 mesterséget és 6 képet, amely bemutatja a régió gazdag örökségét és néhai, ma már kihaló mesterségek újjáéledését, a megőrzésre való törekvést.

  • St Nicholas water-mill
  • Black ceramic
  • Blue Dyeing
  • Fishermen of Béda
  • Busó mask carver
  • Sandal-maker

REFREsh - Transnational Photo Exhibition

The industrial heritage of Komló is best expressed through the mining activities, and Komló owes its existence to became a significant town in the area to the mining industry which lasted for over 100 years. Unfortunately, after the change of regime, the mines were closed, and not much was left as the shafts and pits was demolished as well as any other built memories and buildings the heritage lives only in the memory of the older population who keep this tradition. However, the industrial heritage of the county is much more extensive.

Recently, the political leadership of the county has entrusted the capture of these "treasures" to a prominent photographer, Mr. Balázs Juhász. This how the Treasure of Baranya Photo Album was made, and it followed by several exhibitions in the region as well as outside the country. These pictures excellently capture the old crafts and industrial heritage, in addition to the built and natural heritage. From these we selected 6 pictures about the traditional that showcase the rich heritage of the region and the revival of the traditional crafts that are by now almost gone and it shows the effort of the preservation of these treasures of folk arts.

A képek:

Ezek a képek 2015 és 2018 között készültek a Baranya Kincse fotóalbum projekt keretein belül és már számos városban illetve országban kiállításra kerültek, még Japánban is.

The Pictures:

These pictures were made between 2015 and 2018 through the project of Treasure of Baranya photo album, and was already displayed in various cities and countries even in Japan.

St Nicholas water-millSzent Miklós vízimalom
A Szent Miklós malom az egyetlen a Csele patak mentén helyet foglaló 24 malom közül, ami megmaradt és a mai napig működőképes, illetve látogatható.

St Nicholas water-mill
 
Out of the 24 mills along the Csele stream, the only one that has survived, and is still operational and can be visited is St. Nicholas Watermill.

 

Black ceramicFekete kerámia
A mohácsi fazekasmesterség népszerűségét a fekete kerámia hozta meg. Ezekből a matt fekete edényekből – korsókból, kancsókból, mozsarakból stb. – egykor többezret szállítottak, leginkább a Dunán keresztül, a hazai piacokra és a Balkánra.

Black ceramic
The popularity of Mohács’s pottery became famous by the black pottery. Hundreds of unglazed black dishes - jars, canteen-bends, mortars, water and dough filters - were once shipped to the domestic markets and to the Balkans, mainly on the Danube.

 

Blue DyeingKék szövetfestés
A régi időkben ezzel a technikával készítették a helyi lakosság mindennapi viseletét, manapság viszont leginkább terítőket, párnahuzatokat és függönyöket készítenek a kék textíliából. A Mohácstól 12 km-re található Nagynyárád, a maga 800 lakosával, hazai, illetve nemzetközi ismeretségre tett szert Sárdi János munkássága által.

Blue Dyeing
In old days the everyday clothes of the local population were made by this technic, nowadays rather tablecloths, pillowcases, curtains made of blue-dyed textiles. 12 km from Mohács, Nagynyárád, with 800 inhabitants, became well-known nationally and even abroad through the master of János Sárdi.

 

Fishermen of BédaA bédai horgászok
A Dráva ártereinek és a Dunának köszönhetően a horgászat széles körben elterjedt a területen. Ezen foglalkozás több száz éven keresztül biztosította az itt élők jólétét, manapság pedig a turizmusnak, különösen az ökoturizmusnak, vált vonzó célpontjává.

Fishermen of Béda
Fishing in the region was very popular thanks to the Danube, and the Drava’s floodplain. During hundreds of years it made these region rich and now became a very attractive area for tourism specially for ecotourism.

 

Busó mask carverBusómaszk faragó
A busójárás az UNESCO világörökség részévé vált. A tavaszköszöntő és télbúcsúztató ünnepségek részét képezi, illetve más népek hitvilágában is megtalálható. Manapság a maszkokat fafaragó mesterek készítik.

Busó mask carver
The Busówalking became an UNESCO cultural world heritage. It belongs to the spring greeting and winter farewell ceremony and could be found other folks’ belief.  The masks nowadays are made by wood-carver masters.

 

Sandal-makerBocskorkészítő
Magyarországon az egyetlen eredeti bocskorkészítő Mohácson dolgozik. A sokac lábbelik mellett bolgár, horvát, dalmát és egyéb fajta bocskorokat készít. Megrendelői leginkább a helyi busók, színházak és hagyományőrző csoportok.

Sandal-maker
The only real leader sandal-maker in Hungary works in Mohács. Beside the local sokac sandals he makes Bulgarian Croatian, Dalmatian and other types of sandals. He works for the local Busos, and for theatres and tradition keeping groups. 

Gallery of full-size images

 

A fotós:

Juhász Balázs fotográfus

 

Juhász Balázs Fotográfus

1988 óta űzi szenvedéllyel a szakmáját. Mivel az elmúlt 20 évet a világot járva töltötte, napjainkban leginkább utazó fotósként tevékenykedik. Jelenleg főleg olyan kultúrákat bemutató könyveken és albumokon dolgozik, amelyek eltűnő félben vannak. Képei és publikációi Pécstől Tokióig bemutatásra kerültek. Az első sikeres munkája a „Paris flâneur” fekete-fehér fotóalbum volt, 2010-ben pedig második könyvét publikálta „Az álmom India” címmel. A Nagy Busó Könyv 2020 tavaszán került kiadásra.

 

The Photographer:

Balázs Juhász Photographer

He works as a passionate photographer since 1988. Nowadays he is mainly a traveller photographer and has been travelling through the world for 20 years. Currently he works in various books and albums capturing cultures that are step by step disappearing. His pictures and publications are displayed from Pécs to Tokyo. His first success was the black and white photo album the Paris flâneur, and in 2010 his second book was published “My dream is India”. In the spring of 2020, the Great Busó book will be published.

 

További részletek a Interreg Refresh Central Europe CE 1013 projektről.

Komló Média Baranya Televízió logo

Interreg CE1013 REFREsh Photo Exhibition Germany

Interreg CE1013 REFREsh Photo Exhibition Italy

Interreg CE1013 REFREsh Photo Exhibition Croatia

Interreg CE1013 REFREsh Photo Exhibition Slovenia

Interreg CE1013 REFREsh

Interreg CE1013 REFREsh Kézműipari kiállítás

Interreg CE1013 REFREsh Transnational Photo Exhibition