A Nagy László Gimnázium november 12-13-14-én fogadta a komlói és Komló környéki nyolcadikos tanulókat nyílt napokon. Az általános iskolások és kísérő tanáraik, szüleik mindhárom alkalommal részletes tájékoztatást kaptak a gimnázium életéről, képzési kínálatáról, a gimnazisták szabadidős tevékenységeiről. Ezt követően tanórákon vettek részt. A háromnapos rendezvényt több mint 150 vendég tisztelte meg jelenlétével, kifejezve a gimnázium iránti érdeklődését, a továbbtanulással kapcsolatos komoly szándékát.

Az egy héttel később lebonyolított pályaválasztási szülői fórumon hasonló kérdések, kételyek, bizonytalanságok fogalmazódtak meg, mint a nyílt napokon, illetve a pályaválasztási szülői értekezleteken.

A tájékoztatón és a szülői fórumon a gimnázium által kínált képzéseken túl a hatályba lépő új Nemzeti Köznevelésről szóló törvény számos meghatározó intézkedéséről és az ehhez kapcsolódó változásokról esett szó.

A leendő gimnazistákra sok olyan kihívás vár, amelyet elődeiknek még nem kellett teljesíteni az érettségi bizonyítvány megszerzéséhez. A 9. évfolyamon bevezettük a kötelező mindennapos testnevelést, amelyet iskolánknak sikerült eddig úgy megoldania, hogy diákjainknak ne kelljen délután 5-6 óráig a tömegsport rendezvényekre várni.

Egy másik fontos kritérium lesz, hogy 2016. január 1-je után az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. E tevékenységek megszervezését, lebonyolítását iskolánk már elindította, és a jelenlegi 9. évfolyamosok és a 10. B osztályosok közösségi munkával töltött órái már ketyegnek…

Az érettségi vizsgáról szóló módosító rendeletben 2012. szeptember 1-jétől megemelték az érettségi vizsgák eredményességéhez szükséges alsó határt 20%-ról 25%-ra közép- és emelt szinten egyaránt. Változni fognak az előrehozott érettségi vizsga letételére vonatkozó szabályok is: a 2014/15. tanévtől kezdve előrehozott érettségi vizsgát csak idegen nyelvekből és informatika tárgyból lehet tenni.

A felsőfokú oktatásba való bekerüléshez folyamatosan emelkedik az elvárt tudásszint. Az emelt szintű érettségi vizsgák mellett szintén bekerülési feltétel lesz a középfokú nyelvvizsga teljesítése is, azaz csak már megszerzett nyelvvizsga birtokában jelentkezhetnek főiskolára vagy egyetemre a diákok. A fő cél, hogy a nyelvvizsga-bizonyítványt a középiskolai képzés keretei között szerezzék meg a leendő hallgatók.

Ennek érdekében gimnáziumunk kiemelt hangsúlyt helyez a nyelvi képzés biztosítására és annak magas színvonalú oktatására. A német nemzetiségi nyelvoktató programban résztvevők heti 5 órában tanulják a német nyelvet, illetve plusz órákat is felvehetnek 11. és 12. évfolyamon. A nyelvi előkészítő képzés során mind az első idegen nyelvet – angol vagy német – mind a második választott idegen nyelvet az ötéves képzés folyamán emelt óraszámban tanulják. Az e képzésben résztvevő diákoknál az a célunk, hogy a gimnáziumi tanórák keretében biztosított oktatás által jussanak el a középfokú nyelvvizsga szintjének teljesítéséhez.

Képzéseink alkalmazkodnak a 21. század kihívásaihoz: a piacképes nyelvtudás mellett jelentős hangsúlyt kapnak a természettudományos tantárgyak oktatása is – matematika, fizika, kémia, biológia –, hiszen a felsőoktatási intézmények állami keretszámát jelentősen megemelték a műszaki, a természettudományos és az informatikai területeken.

Gimnáziumunk rendészeti képzése a rendőri pályán való elhelyezkedést, illetve az ilyen irányú felsőfokú tanulmányokat segíti elő.

Mindezek mellett a tanulók számára biztosítjuk a lehetőséget, hogy emelt szintű oktatásban részesüljenek az általuk kiválasztott tantárgyakból, és azokból emelt szintű érettségi vizsgát tegyenek. Az emelt óraszámban oktatott informatika tantárgyból lehetőségük van diákjainknak ECDL bizonyítvány megszerzésére. Az oktatás magas színvonalát segítik az új oktatási módszerek – modul, témahét, projekt módszer - alkalmazása, iskolánk technikai felszereltsége és könyvtára.

Tafedim tea

Igmándi Sajtműhely

WeblapWebáruház.hu

Map

free counters

Nézettség összesen

Cikk: 75 588 672 megtekintés

Videó: 48 777 598 megtekintés

MTI Hírfelhasználó

Látogatók

Összesen6999349

Jelenleg az oldalon

4
Online

Interreg CE1013 REFREsh