Mint ismert, kormányülésen született határozat a járandóságukat elvesztő rokkantnyugdíjas bányászok juttatásairól. Az érintettek, ugyan más elnevezéssel, de visszakapják korábbi ellátásukat. Polics József polgármester, országgyűlési képviselő elégedetten nyugtázta a döntést, ugyanakkor hozzátette, a korábban nem bányászként dolgozó rokkantnyugdíjasok helyzetének javítása továbbra is napirenden van.

Aki volt bányászként tavaly még rokkantsági nyugdíjban részesült, és egészségi állapotának felülvizsgálata során megállapítják róla, hogy rehabilitálható, az bányászok egészségkárosodási járadékát kérhet. Ennek összege megegyezik a korábban folyósított rokkantsági nyugdíjak összegével. Azok a volt bányász dolgozók is kérhetik a bányászok egészségkárosodási járadékának megállapítását, akik rehabilitációs/rokkantsági ellátásban részesülnek, de a felülvizsgálaton még nem vettek részt. Azok, akik már részt vettek a felülvizsgálaton, és csökkent az ellátásuk összege, a különbözetet visszakapják. A kormány arról is döntött, hogy a bányászok egészségkárosodási járadékát, és az ellátás maximális összegét 2013-tól az öregségi nyugdíjjal azonos mértékben kell emelni.

A társadalombiztosítási nyugellátás rendszerének 2011. évi átalakítása során a rokkantsági nyugdíjak megváltozásával a bányászok számára korábban nyújtott számos öregségi jellegű, illetve rokkantsági nyugdíjkedvezmény is megszűnt. A rokkantsági nyugdíjkedvezmény alapján a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítását megelőzően egészségkárosodottá vált bányász dolgozók 40%-os mértékű egészségkárosodásukra tekintettel is III. csoportos rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, szemben a jogosultsági feltételként egyébként előírt 50 %-kal.

A megváltozott munkaképességű személyek ellátórendszerének átalakításával a 2012. január 1-jét megelőzően rokkantsági nyugdíjas, jelenleg megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülők felülvizsgálaton vesznek részt. A felülvizsgálatokon részt vett bányászok számára, függetlenül attól, hogy az ellátás megállapítása a nyugdíjkedvezményre tekintettel, vagy a nélkül történt – a többi megváltozott munkaképességű személyhez hasonlóan – az egészségi állapot és a rehabilitálhatóság függvényében kerül megállapításra az új (rokkantsági vagy rehabilitációs) ellátás. Az eddigi felülvizsgálatok (komplex minősítések) eredményeként látható, hogy általában a korábban 100-130 ezer forintos ellátás helyett, az egészségi állapotra, és a rehabilitációs javaslatra tekintettel 28 720, vagy 57 440 Ft-os rehabilitációs ellátások kerülnek megállapításra, vagy megállapítást nyer, hogy az érintett a továbbiakban nem jogosult a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira.

1. A probléma megoldása érdekében tett intézkedések

A korábbi ellátás összegének megőrzése bányászok egészségkárosodási járadéka formájában.

Ennek érdekében az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításával az érintettek bányászok egészségkárosodási járadékaként megtarthatják a komplex minősítés előtti ellátási összegüket.

Azok a bányász dolgozók, akik földalatti munkakörben dolgoztak, 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, ezt követően megváltozott munkaképességű személyek ellátásában részesülnek/részesültek, kérhetik a bányászok egészségkárosodási járadéka megállapítását.

Az ellátás összege: megegyezik a korábban rokkantsági nyugdíjként, ezt követően az esetleges felülvizsgálatig megváltozott munkaképességű személyek ellátásaként kapott összeggel úgy, hogy a bányászok egészségkárosodási járadéka legmagasabb összegét nem kell figyelembe venni.

A már felülvizsgált személyek a két ellátás közötti különbözetet visszamenőleg megkapják.

Keresőtevékenységet a bányászok egészségkárosodási járadékánál alkalmazott szabály szerint végezhetnek. (A minimálbér 18-szororsát meghaladó éves kereset elérése esetén az ellátás folyósítását az év végéig szüneteltetik.)

Özvegyi nyugdíj azon egészségkárosodási járadékban részesülő személyek számára is 60%-os mértékben jár majd, akik a megváltozott munkaképességű személyek ellátása helyett kérik az egészségkárosodási járadék megállapítását, összhangban a Tny. 50. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározottakkal.

Eljárásrend a felülvizsgálaton (komplex minősítésen) már átesett személyek esetében.

- Az érintettek a változásról tájékoztatást kapnak.

- A járadék megállapítása iránti kérelmüket a felülvizsgálat során hozott döntés jogerőre emelkedését követő 24 hónapon belül nyújthatják be.

- A kérelmet az is benyújthatja, akinek a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultságát azért szüntették meg, mert egészségi állapota meghaladta a 60%-os mértéket.

- A kérelemhez csatolni kell a bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet igazolását, kivéve, ha a 2011. december 31-ig folyósított rokkantsági nyugdíj megállapítása rokkantsági nyugdíjkedvezmény alapján történt.

- Az egészségkárosodási járadékra való jogosultság napja a megváltozott munkaképességű személyek ellátására való jogosultság megszűnését követő nap.

- Ebből következően az érintettek az ellátás összegét ezen naptól fogva a rokkantsági nyugdíjuk emelésekkel növelt összegének megfelelően kapják meg.

- Azok, akik számára a felülvizsgálatot követően alacsonyabb összegű ellátás került megállapításra, a magasabb összegű ellátás, és felülvizsgálatot követően megállapított ellátás különbözetét megkapják.

Eljárásrend a felülvizsgálaton (komplex minősítésen) még nem járt személyek esetén, akik 2012. január 1-jétől rokkantsági nyugdíjukat megváltozott munkaképességű személyek ellátásaként kapják

- Még a felülvizsgálat előtt kérhetik, hogy ellátásukat a továbbiakban a fentieknek megfelelő bányászok egészségkárosodási járadékaként kapják,

- A kérelemhez csatolják a bányászati tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet igazolását, kivéve, ha a 2011. december 31-ig folyósított rokkantsági nyugdíj megállapítása rokkantsági nyugdíjkedvezmény alapján történt.

2. A bányászok egészségkárosodási járadéka ellátás összegének, és felső korlátjának éves, rendszeres emelése

A Kormányrendelet jelenleg az ellátások éves kötelező emeléséről nem rendelkezik. Ugyanakkor az ellátás értékállóságának biztosítása érdekében indokolt a bányászok egészségkárosodási járadékának a nyugdíjakkal azonos mértékű emelése, tekintettel arra is, hogy a 2011. december 31-én rokkantsági nyugdíjban, majd azt követően a megváltozott munkaképességű személyek ellátásaiban részesülőknek a nyugellátásokkal azonos mértékű emelés jár.

Fontos ugyanakkor az, hogy a bányászok egészségkárosodási járadékában jelenleg részesülő személyek ellátása 2009-óta nem emelkedett, így nem nőtt a folyósítható ellátás maximális mértéke sem, amely jelenleg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosa (85 500 Ft). Mivel az ellátás átlagösszege jelenleg 83 689 Ft, az emelés csak kis részében érvényesülne. Ezért azonos mértékben emelkedik az ellátás összege és az ellátás maximális összege.

Forrás: komlo.hu

Tafedim tea

Igmándi Sajtműhely

WeblapWebáruház.hu

Map

free counters

Nézettség összesen

Cikk: 74 465 519 megtekintés

Videó: 47 624 777 megtekintés

MTI Hírfelhasználó

Látogatók

Összesen6821160

Jelenleg az oldalon

9
Online

Interreg CE1013 REFREsh